[Türk Anayasa Hukuku] E–pub À Kemal Gözler

Kemal Gözler ñ 8 characters

Türk Anayasa Hukuku

Türk Anayasa Hukuku Summary ↠ 8 5 1982 Anayasasının HazırlanmasıBölüm 6 Temel İlkelerBölüm 7 Temel Hak ve HürriyetlerBölüm 8 TBMM Üyelerinin SeçimiBölüm 9 TBMM Üyelerinin Hukukî StatüsüBölüm 10 TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma DüzeniBölüm 11 Yasama FonksiyonuBölüm 12 Yasama İşlemleri Parlâmento Kararı ve KanunBölüm 13 TBMM'nin Görev ve YetkileriBölüm 14 YürütmeBölüm 15 CumhurbaşkanıBölüm 16 Bakanlar Kurulu Başbakan ve BakanlarBölüm 17 Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleriBölüm 18 Olağan Dönem Kanun Hükmünde KararnameleriBölüm 19 Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri Bölüm 20 Olağanüstü Yönetim UsûlleriBölüm 21 YargıBölüm 22 Anayasa YargısıBölüm 23 Anayasanın Değiştirilmes.

review Türk Anayasa Hukuku

Türk Anayasa Hukuku Summary ↠ 8 KtedirKitapta her bölümün başında konuyla ilgili “bibliyografya” başlığı altında kaynaklar verilmiştir Ayrıca kitabın sonunda 376 kaynağın bulunduğu genel bir bibliyografya yer almaktadır Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir Kitapta 2474 adet dipnotu vardır Kitap 23 sayfalık geniş ve kullanışlı bir indeks ile tamamlanmıştır İndekste 2240 adet kavram isim madde ve Anayasa Mahkemesi kararı girdisi vardır Bu indeks sayesinde aranılan kavram isim Anayasa maddesi veya Anayasa Mahkemesi kararına kolayca ulaşılabilmektedirKİTABIN BÖLÜMLERİBölüm 1 Osmanlı Anayasal GelişmeleriBölüm 2 1921 Teşkilât ı Esasiye KanunuBölüm 3 1924 Teşkilât ı Esasiye KanunuBölüm 4 1961 AnayasasıBölüm.

Free read Ó eBook, ePUB or Kindle PDF ñ Kemal Gözler

Türk Anayasa Hukuku Summary ↠ 8 Bu kitap Türk anayasa hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı kitaptır Bu kitap bir “ders kitabı” değil; Fransızların “traité” dedikleri cinsten bir “inceleme kitabı”dır Kitap öğrencilere değil araştırmacılara uygulayıcılara anayasa hukuku uzmanlarına yöneliktir Türk anayasa hukukunun bütün konuları 23 bölüm halinde 1102 sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin Anayasa Mahkemesi kararlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır Her konuda birçok örnek verilmiştir Kitap Türk anayasa hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta Anayasa Mahkemesinin birçok kararının nasıl yanlış olduğunu gösterme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *