(حالا حکایت هدهدها) [PDF/EBOOK] Ü حافظ موسوی


  • Paperback
  • 63
  • حالا حکایت هدهدها
  • حافظ موسوی
  • Persian
  • 18 May 2019
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

حالا حکایت هدهدها

READ ✓ حالا حکایت هدهدها عی طبیعت گرایی دارد، نه از جنس رمانتیسم، بلکه از جنس نوعی بیان شعری از مسائل ساده به گفتهٔ خودش، شعر را غریزی شروع کرده است و هرگز شیفته وار به سراغ جریان‌های نو و فضاها نرفته و سعی کرده با احتیاط حرکت کن?.

CHARACTERS ´ MEDCA.XYZ ☆ حافظ موسوی

READ ✓ حالا حکایت هدهدها حافظ موسوی ۱۵ اسفند سال ۱۳۳۳ در رودبار متولد شد اولین مجموعه شعرش را در سال ۷۳ با نام «دستی به شیشه‌های مه گرفتهٔ دنیا» منتشر کرد، که مورد استقبال قرار گرفت و جایزه «گردون» را از آن خود کرد وی مدتی دبیر ه?.

REVIEW حالا حکایت هدهدها

READ ✓ حالا حکایت هدهدها ?ئت تحریریه مجله کارنامه بود و به همراه شمس لنگرودی، شهاب مقربین انتشارات آهنگ دیگر را پایه گزاری کردند او در حال حاضر از اعضای کانون نویسندگان ایران است بسیاری درباره شعر او گفته‌‌اند، که در یک دوره نو.