PDF KINDLE قصه‌های مثنوی مولوی È مهدی آذریزدی

  • Paperback
  • 152
  • قصه‌های مثنوی مولوی
  • مهدی آذریزدی
  • Persian
  • 07 January 2019
  • null

مهدی آذریزدی Ò 2 Characters

Review ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ò مهدی آذریزدی مهدی آذریزدی Ò 2 Characters قصه‌های مثنوی مولوی Read ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free این کتاب برای گروه سنی «ج» چهارم و پنجم دبستان و «د» دوره ی راهنمایی و شامل 24 داستان کامل و مجزا، برگرفته از حکایت های شیرین و آموزنده ی «مثنوی مولوی» استکتاب با پیشگفتار «چند کلمه با بچه ها»، و توضیح مختصری درباره ی «شعر مثنوی» و «مولانا»، آغاز می شود و با «چند کلمه ب.

Summary قصه‌های مثنوی مولویقصه‌های مثنوی مولوی

Review ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ò مهدی آذریزدی مهدی آذریزدی Ò 2 Characters قصه‌های مثنوی مولوی Read ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ی بچه های خوب می باشد که دارای 24 داستان از قصه های برگزیده مثنوی مولوی است کتاب موجود به بیانی ساده به این داستان ها می پردازدداستان ها چنان ساده و شیرین نوشته شده اند، که هر چند بار هم که آن ها را خوانده و شنیده باشیم، باز هم از خواندن آن ها بسیار لذت می بریم و می آموزی?. 8 9

Review ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ò مهدی آذریزدی

Review ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ò مهدی آذریزدی مهدی آذریزدی Ò 2 Characters قصه‌های مثنوی مولوی Read ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ا بزرگ ها» پایان می یابد نگارنده در فصل آخر، شیوه ی نگارش شان را توضیح داده اند و آورده اند که در اثر خود از دو کتاب «بانگ نای» «سید محمدعلی جمالزاده» و «مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی» «استاد بدیع الزمان فروزانفر» بهره گرفته اندکتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه قصه های خوب برا.